Ontwerp Project

Het eerste semester kregen wij als ontwerpproject de opdracht om voor een hotel ( Hotel Kempenrust) enerzijds een database te ontwerpen voor een reservatiesysteem en anderzijds aan te tonen hoe de gebruiker hiermee in contact ging komen.

En het volgend semeseter moesten wij dit dan uitwerken met behulp van Laravel. Ik werkte hiervoor samen met 3 anderen: in het team stond ik in voor de schermen en de layout.

Rol Web Design, UX / UI

  • datamodel project
  • ui voor beeld project